Regulamin odwoływania wizyt:

1. W przypadku braku możliwości pojawienia się na wizycie, należy odwołać rezerwację telefonicznie lub poprzez wiadomość SMS pod numerem telefonu 510 198 099, na nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem wizyty.
2. W przypadku nie pojawienia się na wizycie bez wcześniejszego odwołania lub odwołania jej na mniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem wizyty Fizjoterapia Lewandowski zastrzega sobie prawo do pobrania 100 % opłaty za wizytę. Pacjent w takim wypadku nie zostanie przyjęty na kolejną wizytę, dopóki nie ureguluje opłaty.
3. Za nieobecność może być uznawane także znaczące spóźnienie się na umówioną wizytę. To, czy opłata zostanie wyegzekwowana w konkretnym przypadku, zależy od decyzji specjalisty.

Regulamin realizacji bonu podarunkowego:

Bon podarunkowy, Voucher – dokument wystawiony przez Fizjoterapia Lewandowski, umożliwiający realizację usług z oferty Fizjoterapia Lewandowski
Nabywca – osoba, która zakupiła bon podarunkowy w Fizjoterapia Lewandowski
Użytkownik – pełnoletnia osoba, korzystającą z bonu podarunkowego, akceptująca niniejszy regulamin.

------

1. Użytkownik, aby skorzystać z bonu podarunkowego, musi dokonać telefonicznie wcześniejszej rezerwacji terminu pod numerem tel.: 510 198 099, podając informację że jest to wizyta z bonu podarunkowego.
2. Przed wykonaniem usługi Użytkownik przedstawia w recepcji Fizjoterapia Lewandowski bon podarunkowy uprawniający go do realizacji usługi.
3. Bon podarunkowy nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
4. Bon podarunkowy przeznaczony jest do wykorzystania na wskazaną usługę bez możliwości zamiany na inną usługę.
5. Bon podarunkowy na konkretną usługę jest jednorazowy bez możliwości podziału, chyba, że opis stanowi inaczej.
6. Bon ważny jest przez 6 miesięcy od chwili zakupu, chyba że opis na bonie stanowi inaczej.
7. Data ważności bonu podarunkowego nie ulega przedłużeniu.

8. Bon podarunkowy jest zakupiony na konkretną osobę i nie można go przekazać na nikogo innego.
9. Jeżeli wskutek zbyt późnej rezerwacji nie będzie dostępnych miejsc, zobowiązania Fizjoterapia Lewandowski wygasają.
10. Zmiany zarezerwowanego terminu można dokonać tylko raz, najpóźniej na 24 godziny przed pierwotnie wybranym terminem.

11. W przypadku braku anulacji zarezerwowanych usług, określonych przy rezerwacji, bon podarunkowy (lub 1 wizyta z bonu, jeśli jest ich więcej) uznaje się za wykorzystany.
12. Fizjoterapia Lewandowski nie ponosi odpowiedzialności za utracenie lub uszkodzenie bonu podarunkowego, po przekazaniu go Nabywcy.
13. Nabywcy lub Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Fizjoterapia Lewandowski z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia bonu podarunkowego.

 

Skuteczna fizjoterapia – bo brak bólu to lepsze życie!

Czytaj więcej