Regulamin odwoływania wizyt:

1. W przypadku braku możliwości pojawienia się na wizycie, należy odwołać rezerwację telefonicznie lub poprzez wiadomość SMS pod numerem telefonu 510 198 099 lub poprzez aplikację Booksy, na nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem wizyty.
2. Odwoływanie wizyt poprzez media społecznościowe (Instagram, Facebook, Google) i komunikator Whatsapp nie będzie uznawane.
3. W przypadku nie pojawienia się na wizycie bez wcześniejszego odwołania lub odwołania jej na mniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem wizyty Fizjoterapia Lewandowski zastrzega sobie prawo do wyegzekwowania kaucji w wysokości połowy (50%) ceny wizyty.
4. Za nieobecność może być uznawane także znaczące spóźnienie się na umówioną wizytę. To, czy kaucja zostanie wyegzekwowana w konkretnym przypadku, zależy od decyzji specjalisty.
5. Kaucja może być wyegzekwowana wyłącznie w przypadku naruszenia Regulaminu odwoływania wizyt. Jeśli pojawią się Państwo na czas lub odwołają wizytę najpóźniej na 24 godziny przed umówioną wizytą Fizjoterapia Lewandowski nie będzie miało możliwości wyegzekwowania kaucji.
6. W szczególności, kaucja nie jest egzekwowana w przypadku wizyt na których są Państwo obecni, w związku z czym należy dokonać pełnego rozliczenia po zakończeniu wizyty.

 

Skuteczna fizjoterapia – bo brak bólu to lepsze życie!

Czytaj więcej