Regulamin obiektu:

1. Zakup usługi w Fizjoterapia Lewandowski jest równoznaczny z zapoznaniem się i zaakceptowaniem zapisów niniejszego Regulaminu.

2. Rezerwacji usług w Fizjoterapia Lewandowski można dokonywać:

osobiście, w obiekcie Fizjoterapia Lewandowski (ul. Nowy Świat 9A/4, Białystok)), w godzinach pracy gabinetu (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy);
telefonicznie pod numerem 510-198-099 w godzinach otwarcia Fizjoterapia Lewandowski (Preferowany SMS)
3. Każdy pacjent zobowiązany jest do zapoznania się z zaleceniami dotyczącymi przygotowania się do pierwszej wizyty.
4. W przypadku spóźnienia się na wizytę, czas wizyty zostaje skrócony o spóźnienie pacjenta. Spóźnienie powyżej 15 minut bez wcześniej informacji ze strony pacjenta traktowane jest jako rezygnacja z wizyty. W powyższej sytuacji specjalista ma prawo przyjąć kolejnego pacjenta.
5. Osoby, które dokonały zniszczeń obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie, które dokonały zniszczeń majątku, odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
6. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia.
7. Za rzeczy osobiste pozostawione w szatniach, Fizjoterapia Lewandowski nie ponosi odpowiedzialności. Rzeczy znalezione są przechowywane nie dłużej niż 1 miesiąc. Po tym terminie zostają zniszczone.

8. Wszelkie pakiety, wizyty, usługi (również te zakupione w cenach promocyjnych), tracą ważność po pół roku od zakupu, chyba że bon stanowi inaczej. W przypadku braku bonu należy pokazać dowód zakupu. Termin wykorzystania zakupionej wizyty/ wizyt liczy się od daty zakupu.

9. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Skuteczna fizjoterapia – bo brak bólu to lepsze życie!

Czytaj więcej